BN30 Pionýr

Lokomotiva  Plzenecké  železnice č. 10

BN 30 Pionýr

 

 DSCN2781

Lokomotiva č.10 byla do Starého Plzence dovezena 10.12. 2014 z lesní železnice v Rajnochovicích.

Poslední známé působení lokomotivy BN30 byla Pionýrská dráha v Nymburce, kde začátkem 60. let nahradila parní lokomotivu. Tato parní lokomotiva byla vyrobena firmou Krauss v Mnichově o původním rozchodu 381 mm (vč.8400/1927) pro liliputskou  drážku firmy Koloferra na výstavišti v Brně.

Pro provoz v Nymburce byla původní karoserie lokomotivy BN 30 odstraněna. Na podvozek  byla vyrobena, učni v ŽOS Nymburk, nová  karoserie v podobě lokomotivy ČSD řady 211.0.  Při přestavbě  lokomotivy byl také prodloužen rám o 300 mm.  Na nové zadní čelo rámu je namontován nárazník z původní parní lokomotivy Krauss provozované  v Nymburce do roku 1962. Na pionýrské dráze byla nově vzniklá lokomotiva označená nejdřív jako T200.403, později přeznačena na T200.001. Po ukončení provozu dětské železnice po roce 1966 byla lokomotiva umístěna na pomník v žst. Nymburk – město v areálu bývalé výtopny.

V první polovině 90. let, při pátraní po původu lokomotivy byla zdrojem informací jen převodovka s výrobním číslem 407-411/1951 B2. Tato lokomotiva BN 30 (MD2Š) byla pravděpodobně vyrobena ve Stavoloko Radotín v červenci 1951 pod výrobním číslem 12440 s určením na export. Vývoz lokomotivy se ale neuskutečnil. V září  1951 je prodána ČSSZ Praha, pro závod SVIS a odeslána na stavbu v Mostě. U podniku ČSSZ Praha obdržela inv. č. F 02 01 030 406. Lokomotiva tohoto inv. č. se pak objevila u n.p. Ingostav Praha, což byl nástupce podniku SVIS.  U Ingostavu Praha je lokomotiva vedena ještě v říjnu roku 1953. Druhá polovina 50.let přinesla útlum provozu úzkých lokomotiv na stavbách a lokomotivy  se většinou stěhovaly do dílen jednotlivých podniků.  Ingstav Praha měl dílny ve Velké Oseku, což je nedaleko Nymburku.  Nic méně,  v dílnách mohli  pro potřeby dětské dráhy dát dohromady něco ze „zbytků“ opravovaných lokomotiv.

Od 90. let minulého století  lokomotiva změnila několik majitelů, což se podepsalo na jejím stavu. Lokomotivu jsme získali 27.9. 2014 v rozložené podobě na mnoho součástek a s hodně zkorodovanou kapotou a pomačkanou budkou strojvedoucího od betonového pražce.

 

Prameny: zápisky Zdeňka Hrdiny

osobní ohledání loko Zdeňkem Hrdinou a Ing. Davidem   Kajfošem

http://www.k-report.net/diskuze/archiv2008/28/121-archiv-24.html

http://zrus-zan-zel.blog.cz/0708/pionyrska-zeleznice-nymburk

DSCN2784