Plánované akce

Plánované akce v roce 2020

Termíny výstav a jízd Plzenecké železnice z.s. za vstupné

16.5. a 17.5. 2020 –  Dny úzkorozchodné železnice, výstava dokumentů a vozidel

Provoz železnice od 10:00 – 17:00 hodin.

12.9.- 13.9. 2020 –  Dny úzkorozchodné železnice, výstava vozidel a dokumentů.

Provoz železnice od 10:00 – 18:00 hodin.

Vstupné:, děti od 3 let – 20 Kč, dospělí – 40 Kč a rodinné – 90 Kč.

 

Akce Pionýr Starý Plzenec  a Plzenecké železnice z.s.

areál dětského tábora Starý Plzenec

vstupné dobrovolné:

8.2.  2020 – Valentýnská projížďka mašinkou s výtvarnou dílničkou od 11:00 do 15:00 hodin.

29.2. 2020 – Maškarní plesík, od 15:00 – 18:00 hodin. Doprovodný program – provoz

železnice.

11.4. 2020 –  Velikonoční jízdy, provoz železnice od 11:00 – 16:00 hodin.

30.4. 2020 –  Slet čarodějnic, od 17:00 – 19:00 hodin. Doprovodný program – provoz

železnice.

30.5. 2020 – Dětský den,  program pro děti od 10:00 – 14:00 hodin, provoz železnice

od 11:00 – 17:00 hodin.

 

19.9. 2020 –  Cesta za světluškou, od 17:00 – 21:00 hodin, noční jízdy železnice, doprovodný

program táborák..

3.10. 2020  Orientační jízda Rokycanskem, veteráni od 8:00 hodin do 16:00 hodin, areál

dětského tábora Starý Plzenec, doprovodný program provoz železnice.

10.10. 2020 – Dráčkiáda, od 14:00 hodin, pouštění draků. Doprovodný program- provoz

železnice od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu i déle.

31.10. 2020 –  Helloweenská párty od 15:00 hodin. Doprovodný program – provoz železnice

od 15:00 – 18:00 hodin

5.12. 2020 – Mikulášská nadílka na vláčku,  provoz železnice od 15:00 – 18:00 hodin

Doprovodný program výtvarná dílnička

 

24.12., 25.12., 26.12., 31.12. 2020 a 1.1. 2021 – Vánoční, Silvestrovské a Novoroční jízdy

železnice. Jízdy vždy od 12:00 – 15:00 hodin.

Tábor 2020 pořádaný Pionýrem Starý Plzenec

 

4.7. -17.7. 2020    Kamensko u Blovic letní tábor, taborová hra na motiv Avengers

O  prázdninách  probíhají v areálu Pionýra  Starý Plzenec  dětské tábory nájemců. Z tohoto důvodu je provoz PŽ možný  pouze po předchozí domluvě s organizátory probíhajícího tábora.

Úzkokolejná dráha PŽ je také provozována příležitostně pří akcích pro děti, školní výlety, nebo zájmové skupiny i jednotlivce po předběžné domluvě na tel 603844320.