Plánované akce

Plánované akce v roce 2019

.

Termíny výstav a jízd Plzenecké železnice za vstupné

 

18.5. a 19.5. 2019 –  Dny úzkorozchodné železnice, výstava dokumentů a vozidel

Provoz železnice od 10:00 – 17:00 hodin.

 

7.9.- 8.9. 2019 –  Dny úzkorozchodné železnice, výstava vozidel a dokumentů.

Provoz železnice od 10:00 – 18:00 hodin.

 

Vstupné:, děti od 6 let – 15 Kč, dospělí – 40 Kč a rodinné – 80 Kč.

 

Akce Pionýr Starý Plzenec  a Plzenecké železnice

vstupné dobrovolné:

 

9.2.  2019 – Valentýnská projížďka mašinkou s výtvarnou dílničkou od 11:00 do 15:00 hodin,

dle zájmu i déle

 

23.2. 2019 – Maškarní plesík, od 15:00 – 17:00 hodin. Doprovodný program – provoz

železnice.

 

20.4. 2019 –  Velikonoční jízdy, provoz železnice od 11:00 – 16:00 hodin.

 

30.4. 2019 –  Slet čarodějnic, od 17:00 – 19:00 hodin. Doprovodný program – provoz

železnice.

 

25.5. 2019 – Dětský den celý program od 10:00 – 18:00 hodin, Pohádkový les, provoz

železnice  od 11:00 – 18:00 hodin a dle zájmu dětí a  dospělých.

 

8.6. 2019 – Medardova kápě soutěž házedel F1N – soutěž letecko-modelářského klubu v hale

Plzeň Slávie na Borech

14.9. 2019 –  Cesta za světluškou, od 17:00 – 21:00 hodin, noční jízdy, doprovodný program

Country  kapela, táborák.

 

12.10. 2019 – Dráčkiáda, od 14:00 hodin, pouštění draků. Doprovodný program- provoz

železnive od 14:00 – dle zájmu.

 

2.11. 2019 –  Helloweenská párty od 15:00 hodin. Doprovodný program – provoz železnice

od 15:00 – dle zájmu.

 

30.11. 2019 –Možná přijde i Mikuláš program pro děti od 15:00 hodin, doprovodný

program,- provoz železnice od 15:00 – dle zájmu

 

24.12., 25.12., 26.12., 31.12. 2019 a 1.1. 2020 – Vánoční, Silvestrovské a Novoroční jízdy

železnice. Jízdy vždy od 12:00 – 15:00 hodin.

Tábory 2019 pořádané Pionýrem Starý Plzenec

 

25.2. – 1.3.2019 – Příměstský tábor – jarní prázdniny – Výtvarná dílnička denní provoz 8.00 –

17.00 hodin

29.6. -12.7. 2019    Kamensko u Blovic letní tábor – Univerzita letních lumpáren

 

13.7.-20.7. 2019 – Příměstský tábor – oddíly LMK, Výtvarná dílnička pro děti 8-16 let

 

27.7. – 3.8. 2019  Starý Plzenec letní Výtvarné dílničky a letní tábor leteckomodelářského

klubu a letní tábor Plzenecké železnice.

 

 

V termínech letních táborů Pionýra Starý Plzenec  lze domluvit návštěvu muzejní expozice s ukázkou provozu železnice na tel. 603844320. V  jiných termínech letních prázdnin probíhají v areálu dětské tábory nájemců. Z tohoto důvodu jezdí PŽ pouze po předchozí domluvě s organizátory probíhajícího tábora.

 

Úzkokolejná dráha PŽ je také provozována příležitostně pří akcích pro děti, školní

výlety, nebo zájmové skupiny i jednotlivce po předběžné domluvě na tel 603844320.

 

 

 

.