Plánované akce

Plánované akce v roce 2018

Termíny výstav a jízd za vstupné

19.5. a 20.5. 2018 –  Dny úzkorozchodné železnice, výstava dokumentů a vozidel

Provoz železnice od 10:00 – 17:00 hodin.

 

8.9.- 9.9. 2018 –  Dny úzkorozchodné železnice, výstava vozidel a dokumentů.

Provoz železnice od 10:00 – 18:00 hodin.

 

6.10. 2018 – Setkání veteránů, XVIII Orientační jízda Rokycanskem

Provoz železnice od 10:00 – 16:00 hodin.

Vstupné:, děti od 6 let – 15 Kč, dospělí – 40 Kč a rodinné 80 Kč.

 

Akce pro Pionýr Starý Plzenec vstupné dobrovolné:

 

10.2. 2018 – Valentýnské jízdy od 11:00 – 15:00 hodin doprovodný program – výtvarná

dílnička.

 

24.2. 2018 – Maškarní plesík, od 15:00 – 17:00 hodin. Doprovodný program – provoz

železnice.

 

31.3. 2018 –  Velikonoční jízdy, provoz železnice od 11:00 – 16:00 hodin.

 

30.4. 2018 –  Slet čarodějnic, od 17:00 – 19:00 hodin. Doprovodný program – provoz

železnice.

 

26.5. 2018 – Dětský den celý program od 10:00 -18:00 hodin, Pohádkový les, doprovodný

program jízdy PŽ od 11:00-18:00 hodin a dle zájmu dětí a  dospělých.

 

15.9. 2018 –  Cesta za světluškou, od 17:00 – 22:00 hodin, noční jízdy, doprovodný program

Country  kapela, táborák.

 

13.10. 2018 – Dráčkiada, pouštění draků, od 14:00 – 16:00 hodin. Doprovodný program-

provoz železnice.

.

3.11. 2018 –  Helloweenská párty od 15:00 hodin.Doprovodný program- provoz železnice

od 15:00 – 16:00 hodin.

 

1.12. 2018 –Možná přijde i Mikuláš program pro děti od 15:00 hodin doprovodný program,-

provoz železnice od 15:00 – 16:00 hodin.

 

24.12., 25.12., 26.12., 31.12. 2018 a 1.1. 2019 – Vánoční, Silvestrovské a Novoroční jízdy

železnice. Jízdy vždy od 12:00 – 14:00 hodin.

 

 

Letní tábory 2018 pořádané Pionýrem Starý Plzenec

 

14.7. – 21.7. 2018 Starý Plzenec příměstský tábor šikovné ručičky  a příměstský tábor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     letecko-modelářský.

28.7. – 4.8. 2018 Starý Plzenec letní tábor šikovné ručičky a letní tábor leteckomodelářského

klubu a letní tábor Plzenecké železnice.

 

 

V termínech letních táborů Pionýra Starý Plzenec  lze domluvit návštěvu muzejní expozice s ukázkou provozu železnice na tel. 603844320. V  jiných termínech letních prázdnin probíhají v areálu dětské tábory nájemců. Z tohoto důvodu jezdí PŽ pouze po předchozí domluvě s organizátory probíhajícího tábora.

 

Úzkokolejná dráha PŽ je také provozována příležitostně pří akcích pro děti, školní

výlety, nebo zájmové skupiny i jednotlivce po předběžné domluvě na tel 603844320.