Úvod

Úzkorozchodná dráha 600 mm

ve Starém Plzenci

1262488_225372897620642_799859097_o

Do dnešních dnů se stávají úzkorozchodné železnice již historií. Poslední drážky dožívají a tak je jen otázkou času, kdy zmizí i ta poslední a zbydou jen vzpomínky.Tento nevyhnutelný osud drážek nebyl lhostejný partě mladých lidí ze  Starého Plzence, kteří od roku 1994 vytváří muzeum úzkorozchodných drah pod názvem Plzenecká železnice. Muzejní dráha je budována  v areálu dětského tábora ve Starém Plzenci.

Cílem Plzenecké železnice je záchrana úzkorozchodných vozidel zejména o rozchodu 600 mm a obnova do původního stavu s možností ukázky vozidel na předváděcí trati. Vybudovaná předváděcí trať dosahuje délky 550 m a v kolejišti je devět výhybek (stav 4/2015 ).PŽ má ve svých sbírkách deset úzkorozchodných lokomotiv a sedmdesát vagónů různých typů.

V srpnu 2003 se nám podařilo získat do zapůjčení pozemek v proluce mezi kynologickým klubem a náspem fotbalového hřiště, čímž se prodlouží dráha úzkorozchodné železnice o 130,5 m. Za podporu našeho snažení děkujeme Městskému úřadu ve Starém Plzenci, které nám pozemek zapůjčilo do 30.6. roku 2033. Výstavba nového úseku byla již dokončena.

Úzkokolejná dráha PŽ je provozována  příležitostně pří akcích pro děti, výlety a letní tábory nebo zájmové skupiny po předběžné domluvě.